Категория: Новини

Държавата ще събира сигнали за изборни нарушения от 29 септември

На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес izbori@mvr.bg Министерството на вътрешните работи (МВР) ще събира сигнали за изборни нарушения. Двата канала за информация започват да работят от петък, 29…

Започва изпълнението на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“

Млади хора от десет области в България ще станат по-ангажирани към опазването на околната среда и в частност към повторното използване на ресурсите благодарение на проект „Национална кампания „Спаси едно…

Обичаят „Сурацът“

Интересен обичай изпълняват в село Гъмзово (община Брегово). Той е характерен за населеното място, нарича се „Ънсорацът”, което в превод означава сродяване, сприятеляване, клетва за вярност. Обичаят се изпълнява в…

В клуб „Бреговяни“ съхраняват автентичния фолклор на Бреговския регион

В Брегово към читалище Развитие функционира Клуб „Бреговяни“. В него основно се набляга на местния фолклор, на местните традиции и автентични хора, доколкото е възможно да бъдат издирени и записани…

Концерт – спектакъл на Градски духов оркестър Видин

На 20.10.2022 г. от 18:00 ч. в Драматичен театър „Владимир Трандафилов“ гр. Видин, Градски духов оркестър – Видин ще представи концерт спектакълът, посветен на 60 годишнината от неговото създаване Спектакълът…

Започва изпълнението на проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“

Един от проблемите, пред които област Видин е изправена е процесът на обезлюдяване, който особено силно засяга малките населени места. Тази влошена демографска обстановка създава редица рискове. Един от тях…