Автор: Kalin Ivanov

В клуб „Бреговяни“ съхраняват автентичния фолклор на Бреговския регион

В Брегово към читалище Развитие функционира Клуб „Бреговяни“. В него основно се набляга на местния фолклор, на местните традиции и автентични хора, доколкото е възможно да бъдат издирени и записани…

Концерт – спектакъл на Градски духов оркестър Видин

На 20.10.2022 г. от 18:00 ч. в Драматичен театър „Владимир Трандафилов“ гр. Видин, Градски духов оркестър – Видин ще представи концерт спектакълът, посветен на 60 годишнината от неговото създаване Спектакълът…

Започва изпълнението на проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“

Един от проблемите, пред които област Видин е изправена е процесът на обезлюдяване, който особено силно засяга малките населени места. Тази влошена демографска обстановка създава редица рискове. Един от тях…

Общински културен институт „Дунав“ стартира нов проект

Общински културен институт „Дунав“ от 29.07.2022 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на общински културен институт „Дунав“, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „ПРОГРАМА ЗА…