Месец: август 2022

Общински културен институт „Дунав“ стартира нов проект

Общински културен институт „Дунав“ от 29.07.2022 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на общински културен институт „Дунав“, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „ПРОГРАМА ЗА…