Месец: август 2023

Започва изпълнението на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“

Млади хора от десет области в България ще станат по-ангажирани към опазването на околната среда и в частност към повторното използване на ресурсите благодарение на проект „Национална кампания „Спаси едно…