Един от проблемите, пред които област Видин е изправена е процесът на обезлюдяване, който особено силно засяга малките населени места. Тази влошена демографска обстановка създава редица рискове. Един от тях е свързан със заплахата от безвъзвратната загуба на множество танци, обичаи, ритуали, които са част от културното наследство на даденото населено място и на България. Опазването на това богатство е предизвикателство за съвременното ни общество и задължение към идните поколения. Проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“, по който бенефициент е Народно читалище „Ахинора – 2003“, си поставя за цел да допринесе именно за идентифицирането и съхраняването на местни народни танци, обичаи и традиции, които са типични само за Видинския регион. 

За постигане на тази цел на първо място ще се извърши проучване на терен, като екипът по проекта ще посети населени места в общините в областта. Ще бъдат проведени срещи с представители на местните читалища, самодейци и други. По този начин ще бъдат установени уникалните и специфични традиции, обичаи и танци. 

Конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени, включват разработване на две проучвания – едното на традициите и обичаите във Видинския край и второто на автентичните народни хора, както и изработка на два кратки филма (с дължина 10-15 минути) – единият, представящ традициите и обичаите и вторият, показващ автентични танци, характерни за населените места в региона. Ще бъдат организирани също така две събития, които ще представят културното богатство на Видинския край – от една страна танците, а от друга страна традициите и обичаите. 

За разпространение на целите, дейностите и видео клиповете по проекта ще се използват активно социалните мрежи, както и е предвидено в бюджета платени публикации за разпространение на целите и дейностите по проекта, както и заснетите видео материали.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“, договор № LI-2022-167 15/08/2022, изпълняван от Народно читалище „Ахинора – 2003“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество’22 / програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *